Advanced Product Owner met PSPO II certificering

Programma

Onze trainers delen zowel hun theoretische als praktische ervaring met jou. Zij zijn dagelijks actief binnen het werkveld dankzij hun consultancy opdrachten. Hierdoor hebben zij een goed beeld van de uitdagingen die je ondervindt binnen jouw rol. Door verschillende oefeningen en best practices uit de markt krijg je handvatten die je direct kunt toepassen binnen jouw afdeling.


DAG 1

Het speelveld van de Product Owner

Gericht op ontwikkeling binnen de eigen rol en dynamiek met het Scrum team. De rol en het speelveld van de Product Owner wordt onder de loep genomen om de ruimte tot groei en ontwikkeling te verkennen. Door een combinatie van de eigen praktijk en best practices uit het bedrijfsleven wordt er gebruik gemaakt van een breed scala aan casuïstiek.


  • Introductie training en deelnemers
  • Agile en Scrum
  • De rol van de Product Owner
  • Succesvolle verandering
  • Behoefte analyse


DAG 2

Optimaliseren klantwaarde- en business strategie

We brengen de rol van de Product Owner in perspectief tot de bredere organisatie. Hoe kan de Product Owner zich inzetten ter optimalisatie van waardecreatie. De context en het verkrijgen en behouden van mandaat speelt hierin een grote rol.


  • Waardegedreven werken
  • Creëren van een visie
  • Stakeholder management
  • Backlogs en prioritering
  • Scenario's