OVER DE TRAINING

Management reporting is een kern-onderdeel van Planning & Control. Gecentraliseerde beheersing is daarbij een doel, want rapportages en verantwoording over behaalde resultaten helpen ons ‘in control’ te zijn.


Enkele principes die we kennen als 'Agile' lijken hier recht tegenover te staan. Die richten zich op het verhogen van de wendbaarheid door meer interactie, minder documentatie en een groeiend mandaat voor autonome teams.


Van wrijving...

Omdat Agile en control dus strijdig met elkaar lijken, zien we wrijving opspelen tussen mensen, rollen en afdelingen op die plekken waar ze elkaar raken. Zo kunnen autonome teams menen dat ze niet meer te hoeven rapporteren over hun voortgang. Of Controllers kunnen wrevelig worden als Agile projectteams hun plannen presenteren. Professionele Agile frameworks als SAFe, NEXUS en Less besteden slechts beperkt aandacht aan dit tastbare problem. Ook goeroes, adviseurs en auteurs zijn geneigd dit onderwerp te mijden.


Naar versterking

Zonde! Uiteindelijk kunnen de twee bewegingen niet zonder elkaar: Agile werkwijzen maken wendbaarheid en innovatie mogelijk, terwijl financiële grip en management reporting de risico’s van innovatie en veradnering beheersbaar houden. Bovendien: mits juist ingericht, versterken Agile en control elkaar. Hoe?


De sleutel ligt in het ‘Agile in Control Framework’.

Voorbereiding

Er is geen voorkennis vereist voor deelname aan de training. De voorbereiding bestaat uit 1) een beknopte beschrijven van jouw casus en trainingsdoel, 2) het meebrengen van een geprint voorbeeld van een management rapportage.


Ad 1) dit helpt de trainer in zijn voorbereiding op de training. Voorbeelden, onderwerpen en interactie is daardoor beter toe te spitsen op jouw behoefte. De casus beschrijft waar jouw organisatie staat met de adoptie van Agile en wat jouw rol daarbinnen is. Het doel geeft aan wat je graag zou leren of veranderen. Enkele regels tekst is voldoende.


Ad 2) dit voorbeeld ga je zelf gebruiken om verbeteringen in de opmaak, lay-out en visualisatie technieken te ontdekken. In principe is elk type rapportage of dashboard die met regelmaat gemaakt en gedeeld wordt voldoende. Je kunt zelf het best inschatten welke rapportage meest relevant is. De inhoud mag fictief zijn.


Doelgroep

Deze training is ingericht voor iedereen die te maken heeft met rapportages enerzijds en Agile teams anderzijds.


Denk aan:

Teamleiders, Managers


Stafmedewerkers werkzaam op een afdeling:

Business Intelligence

Planning & Control

Project Management Office.


En aan functies als:

(Business) Controller

CFO, CIO

Manager ICT/R&D

Resource (Development) Manager

Project Manager

Risk Manager

Informatie Manager

Andres Jansen

Bedenker van het Agile in Control Framework.

Tainer bij Gladwell Academy en consultant bij BlinkLane Consulting.