OVER DE TRAINING

Innovatie koppelen aan strategie - Deze tweedaagse training is speciaal ontworpen voor leden van de Continuous Innovation Board en Innovation Coaches om strategische prioriteiten te stellen voor innovaties en als ambassadeurs van verandering te fungeren.


De focus van deze training ligt op het hoogste niveau van het COIN-framework. Het gaat over waardegericht denken in innoveren, strategische planning (technische drijfveren, marktkansen en bedreigingen) en het prioriteringsproces. De training richt zich specifiek op schaalvergroting en inbedding van innovaties en de rol van de CIB als ambassadeur van verandering. Verder gaat het om lean budgeting en afstemming van innovatie op organisatieverandering.

Deelnemers die slagen voor het examen ontvangen

  • Het certificaat COIN Innovation Strategy™
  • Onbeperkt gecertificeerd lidmaatschap van de COIN-community
  • Toegang tot online COIN-resources

Doelgroep

Deze training is voor innovatiecoaches, senior managers en leden van de Continuous Innovation Board in het bijzonder. Daarnaast is deze training relevant voor bedrijfseigenaren, zoals lijnmanagers, afdelingsmanagers, producteigenaren en Agile Epic Owners.