OVER DE OPLEIDING

Een passende en actuele informatievoorziening is voor elke organisatie van levensbelang. Daarmee is ook een professionele invulling van het Informatiemanagement en het Functioneel Beheer onmisbaar. Toch zien we vaak dat deze in de praktijk nogal te wensen overlaten.


Deze opleiding geeft je de bouwstenen om zelf de bovenliggende structuur en de dagelijkse invulling aan te brengen in het Informatiemanagement en het Functioneel Beheer van jouw organisatie.


Uitgangspunt van de training is het verstrekken van inzicht in de bredere context m.b.t. het gebruik en beheer van de informatievoorziening. Daarmee verkrijg je het fundament om in jouw vakgebied je rol veel beter in te vullen, en om de relaties met de andere ‘spelers’ beter te organiseren.


Tijdens deze interactieve opleiding is er veel aandacht voor afwisseling tussen theorie en praktijk. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

  • Beheer in het algemeen en van de Informatievoorziening in het bijzonder;
  • De verschillende rollen t.a.v. gebruik, beheer en wijziging van de Informatievoorziening;
  • De rol van Functioneel Beheer;
  • Structuur aanbrengen in processen, communicatie en documentatie.


Bekijk het uitgebreide programma op de volgende pagina.


Doelgroep

De Introductie Functioneel Beheer opleiding is geschikt voor:


  • Junior Functioneel Beheerders
  • Ervaren Key Users / Kerngebruikers