OVER DE OPLEIDING

Neem deel aan de SAFe Program Consultant (SPC) opleiding en word de Lean-Agile-leider die binnen uw organisatie leiding geeft aan de transformatie naar SAFe.


Stel uw organisatie in staat om te slagen in een uitdagende en snel veranderende markt — door te slagen voor het SAFe Program Consultant (SPC) examen. Tijdens deze vierdaagse opleiding leert u hoe u leiding geeft aan Lean-Agile- transformaties door gebruik te maken van de beginselen en praktijken van het Scaled Agile Framework® (SAFe®) en de vijf kerncompetenties van de Lean onderneming.


Tijdens deze opleiding leert u:


 • Agile Release Trains te initïeren
 • Continuous Delivey pipeline met een DevOps cultuur op te zetten
 • Te handelen als Lean-Agile-leider binnen de organisatie
 • Het opbouwen van een Lean portfolio

Examen

 • Het examen bestaat uit een set van complexe meerkeuzevragen
 • Het examen bestaat uit 60 vragen
 • Sommige vragen leveren meer punten op dan anderen. Voorbeeld: Een vraag waarin u 3 van de 4 gegeven opties dient te selecteren kan meer punten opleveren dan een juist/ onjuist vraag
 • Het minimale slagingspercentage is 75%
 • U ontvangt de uitslag van uw examen na 5-7 werkdagen

Na afronding van het examen wordt uw profiel, mits geslaagd, automatisch geupdate. Hierover ontvangt u bericht van de Scaled Agile Academy. Vervolgens heeft u toegang tot de besloten online community en kunt u uw profiel openbaar maken binnen de Scaled Agile gemeenschap. Tot die tijd heeft alleen u het privilege uw certificaat in te zien.

 • Gladwell Academy biedt u de mogelijkheid het examen kosteloos te halen, mits u slaagt. Herkansingen zijn op eigen kosten.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor personen die wezenlijk en direct betrokken zijn bij de implementatie van SAFe, zoals professionals, veranderingsagenten, en consultants.


Deelnemers nemen veelal deel vanuit de volgende functies:

 • Consultants
 • Bedrijfs- en technologiebestuurders, leidinggevenden, managers en directeuren
 • Portfoliobeheerders en vertrouwenspersonen, personeel van het project-/programmabeheerkantoor (PMO)
 • Ontwikkelings-, QA- en IT-beheer
 • Programma- en projectmanagers
 • Product- en productlijnmanagers
 • Personeel van procesleiding en levenscyclusbeheer
 • Ondernemings-, systeem- en oplossingsarchitecten
 • Interne veranderingsvertegenwoordigers, Lean-Agile-centrum voor Uitmuntendheid (LACE), Agile-werkgroep

U krijgt training van een ervaren SAFe Program Consultant Trainer (SPCT)