Scrum Master in de praktijk

Programma - 2 daagse training

De trainingsdagen starten om 9.00 en eindigen rond 17.00 uur. Inclusief pauze en lunch.


DAG 1


Theoretische kennis: Agile en Scrum

 • Agile Gedachtegoed
 • Agile Manifest Game: De Puzzel
 • De principes achter het Agile Manifest
 • Agile Coin Game


Scrumrollen, -rituelen en -objecten

 • Scrum Master, Product Owner en team
 • Zelforganisatie (oefening)
 • Sprint planning, Daily stand up, Demo en Retrospective
 • Schrijven van Userstories (oefening)


De Scrum Master en het team

 • Coachen van het team in zelf-organisatie en multi-disciplinair werken
 • Planning Poker & Prioriteer de Userstories (oefening)
 • Verwijderen van obstakels voor de voortgang van het team
 • Facliteren van Scrum rituelenDAG 2


De Scrum Master en de Product Owner

 • Ondersteunen van de Product Owner in zijn rol naar het team
 • De Daily Scrum Game
 • Bewaken van eenduidig beheer van de Product Backlog


Houding en gedrag van de Scrum Master

 • Leiderschap in continue verbetering
 • Coaching in executie
 • Werkvormen en Retrospectives


Samenwerking Agile Teams: Increment planning

 • Scaled Agile: Increment planning
 • Scaled Agile Framework
 • Wrap up