Scrum Master in de praktijk

Programma - 2 daagse training

Onze trainers delen zowel hun theoretische als praktische ervaring met jou. Zij zijn dagelijks actief binnen het werkveld dankzij hun consultancy opdrachten. Hierdoor hebben zij een goed beeld van de uitdagingen die je ondervindt binnen jouw rol. Door verschillende oefeningen en best practices uit de markt krijg je handvatten die je direct kunt toepassen binnen jouw afdeling.


DAG 1


Theoretische kennis: Agile en Scrum

 • Agile Gedachtegoed
 • Agile Manifest Game: De Puzzel
 • De principes achter het Agile Manifest
 • Agile Coin Game


Scrumrollen, -rituelen en -objecten

 • Scrum Master, Product Owner en team
 • Zelforganisatie (oefening)
 • Sprint planning, Daily stand up, Demo en Retrospective
 • Schrijven van Userstories (oefening)


De Scrum Master en het team

 • Coachen van het team in zelf-organisatie en multi-disciplinair werken
 • Planning Poker & Prioriteer de Userstories (oefening)
 • Verwijderen van obstakels voor de voortgang van het team
 • Facliteren van Scrum rituelenDAG 2


De Scrum Master en de Product Owner

 • Ondersteunen van de Product Owner in zijn rol naar het team
 • De Daily Scrum Game
 • Bewaken van eenduidig beheer van de Product Backlog


Houding en gedrag van de Scrum Master

 • Leiderschap in continue verbetering
 • Coaching in executie
 • Werkvormen en Retrospectives


Samenwerking Agile Teams: Increment planning

 • Scaled Agile: Increment planning
 • Scaled Agile Framework
 • Wrap up