Scrum Master
in de praktijk

De coachende rol van de
Scrum Master


Wilt u:

* De implementatie van Scrum optimaal begeleiden

* Inzicht in de rollen en verantwoordelijkheden van een Scrum team

* Scrum meetings op een passende manier organiseren en inrichten


* Zorgdragen voor het zelfsturen vermogen van uw team


* Direct inzetbaar zijn als Scrum Master

Dan is deze training iets voor u!