OVER DE OPLEIDING

Voor elke organisatie is de Informatievoorziening van essentieel belang. Duidelijk strategisch beleid en een goede regievoering zijn hierin onmisbaar. Investeringen in IT en Informatie zijn namelijk kostbaar, zowel in tijd als geld. Als Informatiemanager dien je dan ook de regie te hebben over alle innovaties en verbeteringen met betrekking tot Informatiestromen en IT binnen de organisatie. Vooral omdat er steeds meer informatie bijkomt en er steeds meer mogelijkheden bestaan tot het verkrijgen van informatie. Desinvesteringen liggen op de loer…


De Informatiemanager heeft op deze terreinen de rol om te adviseren en te overtuigen. Deze persoon dient dus te beschikken over inhoudelijke kennis, maar ook over sterk ontwikkelde didactische vaardigheden. Zo krijgt hij of zij de organisatie in beweging bij verandering. Daarnaast dient deze persoon een goede balans aan te brengen tussen het identificeren en aanpakken van structurele problemen, het oplossen van dagelijkse operationele problemen en het aanzetten tot innovatie.


De opleiding Strategisch Informatiemanagement ondersteunt je hierbij. We hebben deze opleiding opgebouwd uit verschillende onderdelen:


1. De invulling van je eigen rol als Informatiemanager;

2. Het proces van idee, naar strategie en uitvoering;

3. Regievoering over strategie, verandering en gebruik;

4. De toepassing op van het bovenstaande op je eigen situatie via een onderbouwde casus.


Bekijk het uitgebreide programma op de volgende pagina.


Na de fascinerende verdieping in deze onderwerpen kun je op strategisch niveau impact maken op je eigen werkomgeving.

Doelgroep

De Strategisch Informatiemanagement opleiding is geschikt voor:


  • Informatiemanagers
  • IT-managers
  • Senior functioneel beheerders
  • ICT/Business-analisten en consultants