OVER DE OPLEIDING

Het is voor organisaties van essentieel belang dat er een duidelijk strategisch beleid en een goede regievoering plaatsvindt op de Informatievoorziening. Investeringen in IT en Informatie zijn kostbaar, zowel in tijd als geld. Als Informatiemanager dient u de regie te hebben over alle innovaties en verbeteringen met betrekking tot Informatiestromen en IT binnen de organisatie. Vooral, omdat er steeds meer informatie bijkomt en er steeds meer mogelijkheden bestaan tot het verkrijgen van informatie. Desinvesteringen liggen op de loer.


Hierin heeft de Informatiemanager een adviserende en overtuigende rol. Hij dient dus zowel te beschikken over inhoudelijke kennis als over sterk ontwikkelde didactische vaardigheden, zodat hij de organisatie in beweging krijgt bij verandering. Daarnaast is een goede balans tussen problemen identificeren, innovaties opstarten en dagelijkse operationele problemen oplossen nodig.


De opleiding Strategisch Informatiemanagement ondersteunt u hierbij en is daarom opgebouwd uit verschillende onderdelen. Er wordt aandacht besteed aan


  • De eigen rol en hoe u hier het beste invulling aan kunt geven
  • Hoe u komt van idee, naar strategie en uitvoering
  • Het in perspectief plaatsen van relevante ontwikkelingen binnen de sector
  • Hoe u dit toepast in uw eigen situatie door het uitwerken van een eigen casus


Bekijk het uitgebreide programma op de volgende pagina van de brochure.


Nadat u zich verdiept heeft in de verschillende onderwerpen bent u in staat om op strategisch niveau impact te maken.

Doelgroep

De Strategisch Informatiemanagement opleiding is geschikt voor:

  • Informatiemanagers
  • IT-managers
  • Senior functioneel beheerders
  • ICT business-analisten en consultants