Programma, 4-daagse opleiding

Onze trainers delen zowel hun theoretische kennis als praktijkervaring met je. Omdat ze naast hun werk als trainer doorgaans ook als consultant werkzaam zijn, houden ze nauw voeling met het eigen werkveld. Hierdoor hebben ze een uitstekend beeld van de uitdagingen die je ondervindt binnen jouw rol.


Door verschillende oefeningen en best practices uit de markt krijg je handvatten die je direct kunt toepassen binnen jouw eigen werk. Als dagelijks terugkerende ‘rode draad’ maken we gebruik van de game ‘Bookstore’.


Daarnaast wordt verwacht dat iedere deelnemer een eigen praktijkcasus inbrengt die hij/zij gedurende de training ijkt aan het geleerde. Op de laatste dag reflecteer je hierop met een presentatie van je eigen praktijkcasus.

Dag 1: Wat is Strategisch Informatiemanagement?

Op deze eerste dag staat de rol van de Informatiemanager centraal. Wat is zijn werkveld? Welke rollen kan hij op zich nemen? In de middag wordt aan de hand van casuïstiek op een praktische manier een verdieping gemaakt.


Ochtend

Inleiding + theoretische verdieping

1. Kennismaking, introductie en doelstelling

2. Introductie in het vakgebied

3. Het speelveld van de Informatiemanager


Middag

Casuïstiek

1. Aftrap eigen casus: presentatie 

2. Ronde 1: Bookstoregame

Dag 2: Van Idee naar Strategie

De tweede dag draait om de strategische rol van de Informatiemanager. Hoe zorgt hij/zij dat de organisatie meebeweegt in de juiste richting? Als Informatiemanager is het van essentieel belang om de organisatie op één lijn te brengen en te houden. Deze tweede dag wisselt theorie en praktijk af. We behandelen de systematiek van adviseren (soft skills) en de aansluiting van de bedrijfsstrategie op de Informatie & ICT-strategie.


Ochtend

Strategievorming outside-in en inside-out

1. Kanaliseren van ideeën

2. Regievoering op het proces van idee naar strategie


Middag

Strategie: Stakeholdermanagement

1. Adviseren, overtuigen en geloofwaardigheid

2. Ronde 2: Bookstore game

Dag 3: Van Strategie naar Executie

De derde dag gaat in op het opstellen en uitvoeren van plannen. Hoe implementeer ik nieuwe ideeën? Hoe zorg ik voor een goede regie op zowel het wijzigen van de informatievoorziening als het gebruik daarvan? En hoe houd ik feeling met de dagelijkse praktijk als input voor (her)bepaling van strategie en beleid?


Ochtend

Planvorming en realisatie

1. Vertalen strategie naar concrete plannen

2. Regievoering op aanpassing IV


Middag

Strategie versus gebruik

1. Relatie tussen strategie voor en gebruik van de IV

2. Ronde 3: Bookstore game

Dag 4: Afronding

De laatste dag gaan we zelf aan de slag. Gezamenlijk doorlopen we de laatste ronde van de Bookstore en kijken we terug op het geleerde. Daarnaast werk je de eigen casus af en presenteer je deze aan de groep voor feedback.


Ochtend

Laatste ronde Bookstore


Middag

Reflectie en Presentatie

1. Algemene gezamenlijke reflectie op het geleerde

2. Je eigen casus: presentatie

3. Wrap-up