Over de training


Wendbaar Werken voor Opdrachtgevers is één van de zes trainingen die speciaal voor professionals in de publieke sector zijn ontwikkeld, gebaseerd op het raamwerk Wendbaar Werken.

Introductie

Het raamwerk Wendbaar Werken vraagt van bestuurders, concernmanagers, afdelingshoofden en andere beslissers in het publieke domein een aantal competenties, mentaliteit en procesbenadering. Zo is het raadzaam om voor zogenoemde ‘dynamische processen’ de conventionele structuur in afdelingen los te laten, zodat alle relevante teams in de organisatie zich geheel kunnen richten op de opgave in kwestie.


Een ander voorbeeld: niet langer verdeelt een integraal leidinggevende het werk via formatie en vacatures in een afdeling of team. In plaats daarvan stellen resultaatverantwoordelijken (opdrachtgevers) werk beschikbaar in de vorm van ‘resultaatopdrachten’. Professionals kunnen dan op deze opdrachten reageren, ongeacht hun salarisschaal of formele organisatieonderdeel.

Leerdoelen

 • Terugblik op de acht principes van Wendbaar Werken
 • Inzicht in het werken aan veranderende opgaven en de wijze waarop je in verschillende rollen kunt samenwerken met externe partners.
 • Het vermogen om effectief te programmeren en prioriteren.
 • Bewustwording van je eigen leiderschapsstijl.
 • In staat om de vanuit je rol als opdrachtgever effectief samen te werken met professionals en teamcoaches in de organisatie.
 • Een team samen te stellen op basis van goed geformuleerde (team)opdrachten.


Voorkennis

Iedereen uit de doelgroep is welkom bij de training als hij of zij:

 • De half-daagse training ‘Introductie tot Wendbaar Werken’

heeft afgerond.

Voor wie?

U bekleedt een senior leidende en/of managende rol met de nadruk op een inhoudelijke opgave, zoals een programmamanager. U merkt dat deze tijd vraagt om nieuwe vormen van leiderschap in de organisatie, en om een hoge mate van autonomie en resultaatverantwoordelijkheid, zelforganisatie bij medewerkers.


Examen

Na afloop van de training heeft u de mogelijkheid om het examen Wendbaar Werken voor Opdrachtgevers (WWO) af te leggen. Als u slaagt voor het examen, ontvangt u het erkende certificaat Wendbaar Werken voor Opdrachtgevers.

Programma - 4 dagen

Dag 1


 • Terugblik op de acht principes van Wendbaar Werken
 • Het belang van Opgavegericht werken binnen overheidsorganisaties
 • Inrichten op basis van verschillende snelheden
 • Sturen op toegevoegde waarde

Dag 2


 • Goed opdrachtgever-opdrachtnemerschap en werken met opdrachten
 • Effectief samenwerken met teamcoaches en professionals
 • Persoonlijk leiderschap in een wendbare organisatie
 • Werkwijze en bouwstenen van sterke teams

Bekijk hier welke onderwerpen aan bod komen in deze training