Laat u inspireren


Naast trainingen voorzien wij u ook graag van interessante content waarbij u meer leert over de principes van wendbaar werken. Onze ervaren trainers schrijven regelmatig blogs die dieper ingaan op een van de onderwerpen van wendbaar werken. Ook hebben we ervaringsverhalen van mensen die met hun gemeente al de verandering aangingen. Wilt u meer weten over wendbaar werken? Laat u inspireren door onderstaande artikelen.

Casus: Gemeente Nijmegen

Gladwell Academy heeft verschillende gemeenten al opweg geholpen naar het wendbare werken. Zo ook gemeente Nijmegen. Samen schreven wij hun verhaal op, om u te inspireren.

Hoe de gemeente Nijmegen een wendbare manier van werken omarmt

Zo’n drie jaar geleden maakte gemeente Nijmegen voor het eerst echt gebruik van de methode Scrum. Jacky Berkers was toen nog geen Agile Coach, maar ze nam wel deel aan dat eerste, pionierende Scrumteam. Inmiddels is de gemeente vijf Scrumteams en een aanzienlijk aantal projecten verder. “De externe trainers zijn vertrokken: we kunnen het nu zelf.”

Meer casussen leest u op onze website.

Blog: De overheid houdt er speciale principes op na

De overheid heeft grote uitdagingen. Evenals bedrijven is de overheid onderhevig aan de wet van toenemende complexiteit enerzijds en afgenomen geduld van burger en klant om met een oplossing te komen anderzijds. De time-to-market moet omlaag, sneller van concept tot marktwaarde. Onze trainer Abram Janse schreef een blog over enkele verschillen tussen de commerciële en de publieke sector, die hij ervaren heeft tijdens het geven van trainingen.

Meer blogs leest u op onze website.

Casus: Gemeente Nijkerk

“Als je ‘Scrum’ roept, wekt dat verschillende beelden op”

Hoe gemeente Nijkerk op organische wijze het samenwerken innoveert.

Mark Nessen is beleidsadviseur Informatisering van de gemeente Nijkerk binnen een samenwerkingsverband met drie andere gemeenten. Hij maakte de stappen die zijn gemeente zet naar een steeds wendbaardere organisatie van dichtbij mee. In dit artikel vertelt hij over de meerwaarde die hij ziet, over lessen die de afgelopen jaren geleerd zijn, en hoe het óók kan.

Meer blogs leest u op onze website.