Programma - 2 daagse opleiding

Onze trainers delen zowel hun theoretische als praktische ervaring met u. Zij zijn dagelijks actief binnen het werkveld dankzij hun consultancy opdrachten. Hierdoor hebben zij een goed beeld van de uitdagingen die u ondervind binnen uw rol. Door verschillende oefeningen en praktijkgerelateerde voorbeelden uit de markt, krijgt u handvatten die u direct kunt toepassen binnen uw organisatie en weet u waar eventuele knelpunten te vinden zijn.

De Wpg training is een 2-daags trainingsprogramma. De opleidingsdagen starten om 09:00 en eindigen om 17:00 uur. Dit is inclusief 45 minuten lunchpauze en korte koffie- en thee pauzes in de ochtend en de middag.

Dag 1

Wpg: van theorie tot praktijk

 • De Avg en Wpg: Wanneer is welke regelgeving van toepassing op de gegevensverwerking door een boa?
 • De belangrijkste verschillen tussen de Algemende verordening gegevensbescherming (Avg) en de Wet politiegegevens (Wpg)
 • Algemene bepalingen in de Wpg, incl. definities en reikwijdte
 • Verwerkingsgronden: welke gegevens vallen onder welke grondslag?
 • Wat zijn de wettelijke bepalingen voor iedere verwerkingsgrondslag?
 • Mogelijkheden voor het verstrekken van gegevens aan partners
 • Gegevensuitwisseling tussen politie, BOA's en andere opsporingsdiensten
 • Rol en taken van de nieuwe 'bevoegd functionaris'
 • Eisen waaraan een register van verwerkingen moet voldoen
 • Wanneer mogen gegevens uit toezichtswerk gebruikt worden voor opsporing?
 • Welke verplichtingen zijn er voor de werkgever?
 • Bevoegd functionaris aanwijzen, Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB), meldplicht datalekken, register van verwerkingen
 • Praktijkvoorbeelden: wat mag wel en niet binnen de Wpg, toegespitst op het sociaal en fysieke domein
 • Werk, inkomen en zorg, gezien vanuit functies als Medewerker van de Arbeidsinspectie of Sociale Rechercheur
 • Generieke opsporing, gezien vanuit functies als Medewerker Belastingdienst, Douanebeambte, Weginspecteurs, NVWA-ambtenaar, boa, etc

Dag 2

Wpg: voorbereiding op de verplichte audit

 • Hoe ziet de Wpg audit er uit?
 • Wat moet ik weten van het Norea normenkader?
 • Hoe bereid ik me voor op de audit?
 • Hoe organiseer ik de audit?
 • Waar legt de Wpg audit de focus op binnen mijn organiatie?
 • Welke antwoorden kan ik voorbereiden voor de Wpg audit?
 • Zeker stellen dat uw organisatie de audit succesvol doorstaat