SAFE VOOR EXECUTIVES TRAINING

Gladwell Academy organiseert samen met House of Performance speciaal voor executives een SAFe training op 15 en 16 april 2021. SAFe staat voor 'Scaled Agile Framework' en is een raamwerk voor het toepassen van Agile binnen grotere organisaties. Diverse grote organisaties in Nederland hebben SAFe al geïmplementeerd om organisatie breed hun ‘agility’ te vergroten, om zo de snelheid van hun delivery te verhogen en kwaliteit te verbeteren.

De SAFe voor Executives training geeft u alles wat u nodig heeft om een Lean-Agile organisatie succesvol te leiden in de acceptatie van SAFe® Het Scaled agile Framework, welke afgeleid is van Lean, systeemdenken, Agile-ontwikkeling, productontwikkelingsstromen en DevOps, is het raamwerk dat door marktleiders wordt gekozen om Business Agility te beïnvloeden. Leer hoe uw team- en technische Agility teweeg kan brengen. Organiseer en reorganiseer rond de waardestroom en beheers de vaardigheden om PI (Program Increment) Planning-evenementen te ondersteunen, uit te voeren en meerdere Agile Release Trains (ART's) te coördineren. Tijdens deze training onderzoekt u ook het belang van een klantgerichte mentaliteit en een Design Thinking benadering van Agile Product Delivery.

Resultaat na de SAFe training

  • Agile en Lean projecten op te schalen volgens SAFe®
  • Herken en toepassen van het Agile-Lean gedachtegoed en alle principes toe
  • Ondersteuning bieden bij het implementeren van de Agile Release Train (ART) en bij het organiseren en uitvoeren van de PI Planning (Program Increment)
  • Coördineren van Value Streams
  • Ondersteuning bieden bij het managen van een Agile Portfolio
  • Begeleiden vanLean-Agile transformaties
  • Toepassen van Lean, Agile en Product Development Flow principes om productiviteit, medewerkerstevredenheid, time-to-market en kwaliteit te verbeteren
  • De transitie naar een Agile organisatie tot een succes te maken.

Uw expert trainer

Niels Groen heeft ruime ervaring als adviseur voor klanten in het bedrijfsleven en de overheid. Vraagstukken waar hij klanten bij ondersteunt, liggen op het gebied van strategievorming, inrichting van effectieve en beheersbare programma- en projectorganisaties en Agile transformaties. Niels heeft een doctoraat op het gebied van beleidsvorming en governance, op basis van zijn promotieonderzoek naar escalerende publieke (IT)-projecten. Zijn onderzoekswerk is gepubliceerd in het boek ‘De Bodemloze Put‘. Rondom het onderwerp van zijn proefschrift wordt Niels inmiddels erkend als een belangrijke opinieleider, getuige diverse publicaties, uitnodigingen om te spreken bij overheidsorganisaties en een recente hoorzitting door de Tijdelijke Commissie ICT van de Tweede Kamer (commissie Elias) op hun verzoek. Niels begeleidt Agile adoptie trajecten van awareness tot organisatie design. Niels is een gedreven trainer met veel Agile praktijkervaring. Bovendien is Niels een gecertificeerde SAFe Program Consultant Trainer (SPCT) en daarmee bevoegd om te doceren en examineren voor all examens van SAFe.

SAFe voor

Lean Enterprises