Programma SAFe voor Executives

LEER HOE U AGILE ORGANISATIEBREED OPSCHAALT

De training bestaat uit een mix van theorie en praktijkopdrachten. Het toepassen van de principes en methodes van SAFe® kent de focus. U leert Agile teams, programma en portfolio management optimaal te ondersteunen en de bijbehorende Value Stream te coördineren. Daarnaast leert u alles over het inrichten van een Agile Portfolio, het realiseren van waarde via een Agile Release Train (ART) en het realiseren van een schaalbare organisatie.

Onderwerpen welke aan bod komen

  • Introductie van het Scaled Agile Framework (SAFe)
  • Het SAFe Framework, de Lean principes en de hierbij horende Agile processen
  • De Lean-Agile waarden en hun gevolgen voor de manier van samenwerken
  • De basis voor SAFe®, gevormd door practices uit Scrum, DevOps, Lean UX, Lean Startup en Lean-Agile Portfoliomanagement
  • Toepassen van Scrum en Lean om binnen een release train (meerdere hecht samenwerkende teams) zelforganisatie vorm te geven
  • Het effectief vertalen van hoogover businesswensen op portfolioniveau naar features die door een team binnen een sprint kunnen worden opgepakt
  • Prioriteren en inzicht in de voortgang op team-, programma- en portfolio niveau