Over de training


Wendbaar Werken voor Coaches is één van de zes trainingen die speciaal voor professionals in de publieke sector zijn ontwikkeld, gebaseerd op het raamwerk Wendbaar Werken.

Introductie

In elk team in een Wendbare organisatie speelt de Coach een verlichtende rol. De Coach bewaakt de randvoorwaarden van het team: hij of zij zorgt dat in het team de juiste competenties aanwezig zijn om het beoogde resultaat te kunnen halen, en hij of zij houdt de professionele gezondheid van de leden in het oog. Ook verzorgt de Coach de rituelen die bij het Wendbaar teamwerk horen. Het is een bij uitstek mens-gerelateerde rol.

Leerdoelen

 • Terugblik op de acht principes van Wendbaar Werken.
 • Bewustwording van je eigen leiderschapsstijl.
 • In staat om de vanuit je rol als coach effectief samen te werken met professionals en opdrachtgevers in de organisatie.
 • Het kunnen hanteren van verschillende coaching methodieken.
 • Een team samen te stellen op basis van goed geformuleerde (team)opdrachten.


Voorkennis

Iedereen uit de doelgroep is welkom bij de training als hij of zij:

 • de half-daagse training ‘Introductie tot Wendbaar Werken’

heeft afgerond.

Voor wie?

U bekleedt een coachende, personeelsverantwoordelijke rol zoals die van lijnmanager of afdelingshoofd. U merkt dat deze tijd vraagt om andere vormen van leiderschap in de organisatie: een hoge mate van autonomie, resultaatverantwoordelijkheid en zelforganisatie bij medewerkers, om de kracht van alle medewerkers optimaal te benutten.


Examen

Na afloop van de training heeft u de mogelijkheid om het examen Wendbaar Werken voor Coaches (WWC) af te leggen. Als u slaagt voor het examen, ontvangt u het erkende certificaat Wendbaar Werken voor Coaches.

Programma - 4 dagen

Dag 1 en 2


 • Terugblik op de acht principes van Wendbaar Werken
 • Effectief samenwerken met opdrachtgevers en professionals
 • Persoonlijk leiderschap in een wendbare organisatie

Dag 3 en 4


 • Werkwijze en bouwstenen van sterke teams
 • Het werken met opdrachten en optimaal matchen van talent
 • Hanteren van verschillende coaching methodieken

Bekijk hier welke onderwerpen aan bod komen in deze training