Over deze training


Wendbaar Werken voor Leiders is één van de zes trainingen die wij speciaal voor professionals in de publieke sector hebben ontwikkeld, gebaseerd op het raamwerk Wendbaar Werken.

Introductie

Publieke organisaties staan altijd voor de uitdaging in te spelen op trends in de samenleving. Een aantal recente trends leidt dezer jaren tot veranderingen in het publieke werk. In het Wendbaar Werken nemen leiders een nieuwe plaats in. Leidinggevenden in Wendbare organisaties zijn vooral faciliterend aan het team of aan de teams waar ze bij betrokken zijn. Het idee van de ‘dienende leider’ vervangt de ‘sturende’ leider.


Bovendien maakt Wendbaar Werken een functioneel onderscheid tussen leiders met een voorliefde voor ‘inhoudelijke dossierkennis’ enerzijds en leiders met een voorliefde voor ‘menselijke werkverhoudingen’ en ‘de organisatie van het werk’ anderzijds.

Leerdoelen

 • Begrip van het belang en de principes van Wendbaar Werken.
 • Inzicht in de impact van Wendbaar Werken op besturing, organisatiestructuur, bedrijfsvoering en organisatiewaarden.
 • Bewustwording van de eigen leiderschapsstijl en effectiviteit in een wendbare organisatie.
 • Begrip van de toepassingen van Wendbaar Werken in de eigen organisatie.


Voorkennis

Iedereen uit de doelgroep is welkom bij de training als hij of zij:

 • de half-daagse training ‘Introductie tot Wendbaar Werken’

heeft afgerond.

Voor wie?

U bekleedt een senior leidende en/of managende rol en u merkt dat de genoemde trends vragen om nieuwe vormen van leiderschap in uw organisatie. Een leiderschapsvorm waarin een hoge mate van autonomie en resultaatverantwoordelijkheid binnen de teams centraal staat. U zou zich willen inzetten voor meer zelf-organiserend vermogen binnen de teams waar u leiding aan geeft.


Examen

Na afloop van de training heeft u de mogelijkheid om het examen Wendbaar Werken voor Leiders (WWL) af te leggen. Als u slaagt voor het examen, ontvangt u het erkende certificaat Wendbaar Werken voor Leiders.

Programma - 2 dagen

Dag 1


 • Terugblik op de acht principes van Wendbaar Werken
 • Het belang van opgavegericht werken binnen overheidsorganisaties
 • Inrichten op basis van verschillende snelheden
 • Sturen op toegevoegde waarde

Dag 2


 • Goed opdrachtgever-opdrachtnemerschap en het werken met opdrachten
 • De kernrollen in een wendbare organisatie
 • Persoonlijk leiderschap in een wendbare organisatie
 • Werkwijze en bouwstenen van sterke teams
 • Moderne bedrijfsvoering in een wendbare organisatie

Bekijk hier welke onderwerpen aan bod komen in deze training