Over de training


Wendbaar Werken voor Adviseurs is één van de zes trainingen die wij speciaal voor professionals in de publieke sector hebben ontwikkeld, gebaseerd op het raamwerk Wendbaar Werken.

Introductie

Publieke organisaties staan altijd voor de uitdaging in te spelen op trends in de samenleving. Een aantal recente trends leidt dezer jaren tot veranderingen in het publieke werk. In Wendbaar Werken is een cruciale rol weggelegd voor Adviseurs. Adviseurs zijn constructieve netwerkers bij uitstek. Zij zijn degenen die, vanuit eigen motivatie of in opdracht van anderen, de drijvende kracht zijn van de omslag. Ze zijn voor de andere rollen de vraagbaak en inspirator als het om invulling van het raamwerk gaat. Adviseurs verspreiden de boodschap van de noodzaak tot verandering enerzijds, van de mogelijkheid tot veranderen anderzijds, en ten derde, van hóe deze omslag te maken is.

Leerdoelen

 • Begrip van het belang en de principes van Wendbaar Werken.
 • Inzicht in de impact van Wendbaar Werken op besturing, organisatiestructuur, bedrijfsvoering en organisatiewaarden.
 • Bewustwording van de eigen leiderschapsstijl en persoonlijke effectiviteit.
 • Begrip van de toepassingen van Wendbaar Werken in de eigen organisatie.
 • Kennis en inzicht over het vormgeven van effectieve verandering binnen de eigen organisatie naar Wendbaar Werken.


Voorkennis

Iedereen uit de doelgroep is welkom bij de training als hij of zij:

 • de half-daagse training ‘Introductie tot Wendbaar Werken’

heeft afgerond.

Voor wie?

U werkt in een overheidsorganisatie en u merkt dat deze tijd vraagt om nieuwe werkwijzen in uw organisatie: nieuwe vormen van leiderschap, een hogere mate van autonomie, resultaatverantwoordelijkheid en zelforganisatie bij medewerkers, om hun individuele sterke punten optimaal te benutten. U heeft de rol om deze en andere veranderingen in uw organisatie te begeleiden (of u ambieert deze rol). Deze training geeft u de handvatten om de omslag naar Wendbaar Werken te maken met uw organisatie, aan de hand van de 8 principes.


Examen

Na afloop van de training heeft u de mogelijkheid om het examen Wendbaar Werken voor Adviseurs (WWA) af te leggen. Als u slaagt voor het examen, ontvangt u het erkende certificaat Wendbaar Werken voor Adviseurs.

Programma - 4 dagen

Dag 1-2


 • Terugblik op de acht principes van Wendbaar Werken
 • Het belang van opgavegericht werken binnen overheidsorganisaties
 • Inrichten op basis van verschillende snelheden
 • Sturen op toegevoegde waarde
 • Goed opdrachtgever-opdrachtnemerschap en het werken met opdrachten

Dag 3-4


 • De kernrollen in een wendbare organisatie
 • Persoonlijk leiderschap in een wendbare organisatie
 • Werkwijze en bouwstenen van sterke teams
 • Moderne bedrijfsvoering in een wendbare organisatie
 • Veranderstrategieën naar Wendbaar Werken

Bekijk hier welke onderwerpen aan bod komen in deze training