OVER DE TRAINING

Heeft uw organisatie reeds haar eerste stappen gezet richting een Lean- Agile organisatie? Zit u in een Scrumteam of heeft u in uw rol er direct mee te maken? Dan is de training Leading SAFe voor u geschikt.


Het Scaled Agile Framework gaat in op de rollen, teams, (plannings) activiteiten en Agile Release Trains die u nodig heeft bij het opschalen van Agile werken. Gedurende deze tweedaagse training leert u hoe u een Agile transformatie op Enterprise niveau kunt leiden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het SAFe framework in combinatie met Lean en Product Development.


Tijdens deze training leert u:


 • De waarden en beginselen van een Lean-Agile mindset toepassen
 • De Lean en Agile beginselen van SAFe toepassen op de rollen en werkwijzen van SAFe
 • Succesvolle Teams en Trains opzetten door een missie en doelstelling te formuleren
 • De transformatie leiden met de SAFe Implementation Roadmap
 • Planning en handelingen voor succesvolle programma-uitvoering ondersteunen


Examen

 • Het examen bestaat uit een set van complexe meerkeuzevragen
 • Het examen bestaat uit 45 vragen
 • Sommige vragen leveren meer punten op dan anderen. Voorbeeld: Een vraag waarin u 3 van de 4 gegeven opties dient te selecteren kan meer punten opleveren dan een juist/ onjuist vraag
 • Het minimale slagingspercentage is 75%
 • U ontvangt de uitslag van uw examen na 5-7 werkdagen
 • Na afronding van het examen wordt uw profiel, mits geslaagd, automatisch geupdate. Hierover ontvangt u bericht van de Scaled Agile Academy. Vervolgens heeft u toegang tot de besloten online community en kunt u uw profiel openbaar maken binnen de Scaled Agile gemeenschap. Tot die tijd heeft alleen u het privilege uw certificaat in te zien.

Doelgroep


Deze training is bedoeld voor personen die wezenlijk en direct betrokken zijn bij de implementatie van SAFe. Dit kunnen personen zijn met de volgende functies:


 • Bestuurders en leidinggevenden, managers, directeurs, CIO’s en VP’s
 • Ontwikkelings-, QA- en infrastructuurbeheer
 • Programma- en projectmanagers
 • Productlijnbeheer
 • Portfoliobeheerders, PMO’s en procesleidinggevenden
 • Ondernemings-, systeem- en oplossingsarchitecten

U krijgt training van een ervaren SAFe Program Consultant (SPC)