Product Owner in de praktijk

Programma - 2 daagse training

De trainingsdagen starten om 9.00 en eindigen rond 17.00 uur. Inclusief pauze en lunch.


DAG 1


Update Agile & Scrum: het wat en waarom van Agile

 • Agile Gedachtegoed
 • Agile Manifest game: De Puzzel
 • De principes achter het Agile Manifest
 • Agile Coin Game


Scrumrollen, -rituelen en -objecten

 • Product Owner, Scrum Master en het development team
 • Scrum Framework
 • Zelforganisatie (oefening)
 • Sprint planning, Daily stand up, Demo en Retrospective
 • Definition of Ready
 • Definiton of Done
 • Schrijven van Users Stories (oefening)


De verantwoordelijkheden van de Product Owner

 • Beheren van de Product Backlog
 • Het team helpen om de backlog-items goed te begrijpen
 • Borgen van kwaliteit met duidelijke acceptatiecriteria
 • Optimaliseren van waarde door logische prioriteringDAG 2


Houding en gedrag van de Product Owner

 • Intensieve en effectieve interactie met het team en de Scrum Master
 • Inventariseren en organiseren van behoeften
 • Stakeholdermanagement


Samenwerking Agile Teams: Increment planning

 • Scaled Agile: Increment planning
 • Scaled Agile Framework