Product Owner in de praktijk

Programma - 2 daagse training

Onze trainers delen zowel hun theoretische als praktische ervaring met jou. Zij zijn dagelijks actief binnen het werkveld dankzij hun consultancy opdrachten. Hierdoor hebben zij een goed beeld van de uitdagingen die je ondervindt binnen jouw rol. Door verschillende oefeningen en best practices uit de markt krijg je handvatten die je direct kunt toepassen binnen jouw afdeling.


DAG 1


Update Agile & Scrum: het wat en waarom van Agile

 • Agile Gedachtegoed
 • Agile Manifest game: De Puzzel
 • De principes achter het Agile Manifest
 • Agile Coin Game


Scrumrollen, -rituelen en -objecten

 • Product Owner, Scrum Master en het development team
 • Scrum Framework
 • Zelforganisatie (oefening)
 • Sprint planning, Daily stand up, Demo en Retrospective
 • Definition of Ready
 • Definiton of Done
 • Schrijven van Users Stories (oefening)


De verantwoordelijkheden van de Product Owner

 • Beheren van de Product Backlog
 • Het team helpen om de backlog-items goed te begrijpen
 • Borgen van kwaliteit met duidelijke acceptatiecriteria
 • Optimaliseren van waarde door logische prioriteringDAG 2


Houding en gedrag van de Product Owner

 • Intensieve en effectieve interactie met het team en de Scrum Master
 • Inventariseren en organiseren van behoeften
 • Stakeholdermanagement


Samenwerking Agile Teams: Increment planning

 • Scaled Agile: Increment planning
 • Scaled Agile Framework