MODULE 3

Organisatie

Coaching in Agile transformaties - 4 dagen

Dag 9 | Agile transformaties

 • Waardestromen leren zien, structureren en overbrengen
 • Ervaringen uit de praktijk: Casu├»stiek inzetten als toolkit
 • De Agile transformatie faciliteren als Agile Coach
 • De rol van een Agile Coach op het versnellen van een Agile transformatie

Dag 10 | Agile leiderschap

 • Meenemen van het management in Agile werken
 • Aanscherpen van toekomstperspectieven (strategie)
 • Inzicht in en toepassing van het Agility leadership growth model
 • De rol van een Agile Coach ten opzichte van management-teams

Dag 11 | Scaling Agile

 • Uitdagingen van Agile op grote schaal
 • De rol van coaching met betrekking tot het schalen van Agile
 • Opschalen van Agile en de rol van een Agile Coach
 • Frameworks zoals SAFe, LeSS, Spotify en Nexus

Dag 12 | Interpretatie en implementatie

 • Integratie van de drie modulen in de opleiding door middel van een Eindsimulatie of klant-bezoek
 • Opzetten en onderhouden van een Agile Coach- en leercommunity
 • Reflectie op het leer- en ontwikkelproces
 • Afronding door middel van een concreet actieplan en diploma-uitreiking

Optioneel

Coaching on the job (met een Agile Coach)

Deelnemers aan dit programma kunnen beschikken over een Agile Coach om situationeel ruggespraak mee te voeren in hun eigen werkomgeving.