Strategisch Informatiemanagement

Programma - 4 daagse opleiding

Onze trainers delen zowel hun theoretische als praktische ervaring met u. Zij zijn dagelijks actief binnen het werkveld dankzij hun consultancy opdrachten. Hierdoor hebben zij een goed beeld van de uitdagingen die u ondervindt binnen uw rol. Door verschillende oefeningen en best practices uit de markt krijgt u handvatten die u direct kunt toepassen binnen uw afdeling.

Dag 1: Wat is Strategisch Informatiemanagement?

Op deze eerste dag staat de rol van de Informatiemanager centraal. Wat is zijn werkveld? Welke rollen kan hij op zich nemen? Ook gaan wij in op verschillende relevante modellen en technieken.

In de middag wordt aan de hand van casuïstiek op een praktische manier een verdieping gemaakt.


Ochtend

Inleiding + theoretische verdieping

 • Kennismaking, introductie en doelstelling
 • Wat is (strategisch) Informatiemanagement
 • Historisch perspectief op Informatiemanagement
 • Het speelveld van de Informatiemanager


Middag

Praktisch verkenning a.d.h.v de Bookstore casus

Aan de hand van een casus brengen wij gezamelijk het speelveld van de Informatiemanager in kaart en gaan wij in op de dagelijkse praktijk.

Dag 2: Van Idee naar Strategie

De tweede dag draait om de strategische rol van de Informatiemanager. Hoe zorgt hij/zij dat de organisatie meebeweegt in de juiste richting? Als Informatiemanager is het van essentieel belang om de organisatie op één lijn te brengen en te houden. Deze tweede dag wisselt theorie en praktijk af. We behandelen de systematiek van adviseren (softskills) en de aansluiting van de bedrijfsstrategie op de Informatie & ICT strategie.


Ochtend

Strategievorming outside en inside out

 • Wat is het huidige sociale, economische en politieke speelveld?
 • Welke technologische ontwikkelingen zijn relevant?
 • Wat zijn moderne ideeën over organiseren?


Middag

Strategie: Informatieplanning en behoefte management

 • Introductie in informatieplanning en behoeftemanagement
 • Het adviesproces voor de Informatiemanager (Beïnvloeden en overtuigen)
 • Wat is het belang van portfoliomanagement & de rol van Informatiemanagement?
 • Wat is een goede business case?

Dag 3: Van Strategie naar Executie

De derde dag gaat in op het uitvoeren van plannen. Hoe implementeer ik nieuwe ideeën? Ga ik voor een big bang of voor een incrementele aanpak? Kan ik mensen overtuigen met een klein plannetje (Lean business case) of is er behoefte aan een gedetailleerd plan.


Ochtend

Big bang vs incrementeel

 • Wat is het verschil en wanneer kies ik welke vorm (voordelen/nadelen)?
 • Hoe geef ik een implementatie aanpak vorm?
 • wat zijn succesfacturen en valkuilen van deze methodes?


Middag

Detailplan of de Lean Business case

 • Wat is het verschil en wanneer kies ik welke vorm (voordelen/nadelen)?
 • Hoe overtuig ik de organisatie met een klein plan?
 • Hoe overtuig ik de organisatie van dit plan?

Dag 4: Praktijk

De laatste dag gaan we zelf aan de slag. Een gastspreker zal ingaan op innovatie in de sector, waarbij onderwerpen zoals Big Data, IoT of Virtual Reality de revue kunnen passeren. Daarnaast rondt u de eigen casus af en presenteert deze aan de groep voor feedback.


Ochtend

Gastspreker over innovatie


Middag

Presentatie en discussie

 • Uitwerken eigen casus
 • Presenteren vraagstuk
 • Ophalen van feedback
 • Wrap up