OVER DE TRAINING

Het doel van de 2-daagse training is om u de inhoudelijke kennis over de Wet politiegegevens (Wpg) te geven, hoe deze van invloed is op uw organisatie en welke checks u intern kunt doen om goed voorbereid te zijn bij een audit. De Wpg bestaat om duidelijke richtlijnen te bieden over hoe om te gaan met persoonsgegevens die in het kader van de politietaak moeten worden verwerkt. Deze training is daarom met name gericht op organisaties waar boa's werkzaam zijn. Zowel in de Publieke Sector, maar is eveneens zeer relevant voor organisaties en bedrijven die nauw samenwerken met de Publieke Sector.

In de training komen tal van actuele vraagstukken aan bod die getoetst moeten kunnen worden aan de Wpg. Na de training heeft u een duidelijk inzicht in de relevantie van de Wpg, hoe dit betrekking heeft op uw werk en welke checks in uw organisatie gedaan kunnen worden om aan de Wpg te voldoen. U kunt na deze training als volwaardig adviseur en sparring partner binnen uw organisatie een waardevolle bijdrage leveren aan bescherming van persoonsgegevens. Na afronding van deze training bent u in staat om uw kennis over Wpg met collega's te delen en weet u hoe uw organisatie op de Wpg audit voor te bereiden.

Met de toenemende digitalisering en noodzaak voor data privacy, is de Wet politiegegevens enorm relevant. Hoe kunnen overheidsinstanties zo goed mogelijk hun taken vervullen, en tegelijkertijd zich ervan vergewissen de privacy van ieder te waarborgen.

Bekijk het uitgebreide programma op de volgende pagina van de brochure.

Doelgroep

De opleiding Wet politiegegevens is specifiek ontwikkeld voor teamleiders, privacy adviseurs en functionarissen die werkzaam zijn in de publieke sector of daar nauw mee samenwerken.

U werkt in een organisatie die zich klaarmaakt of wil klaarmaken voor de Wpg audit. Dit kan zijn een Gemeente, een Waterschap of een andere organisatie die inspecterende of handhavende taken heeft waar boa's voor worden ingezet.

Deelnemers aan de training zijn vaak:

  • Teamleiders Handhaving
  • Teamleiders Inspectie
  • Privacy Adviseurs
  • Functionaris Gegevensbescherming